Tarımda bitkisel üretimi artıracak projelere hız verilecek

Türkiye’nin gelecek 3 yıllık yatırım planlarında, tarımda bitkisel üretimin artırılması ve tarım bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi öncelikler arasında yer alıyor.

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nden derlenen bilgiye göre, gelecek yıl başta olmak üzere, üç yıllık dönemde kamu yatırım tahsislerinde izlenecek stratejiye ilişkin yol haritası belirlendi.

Bu kapsamda, kamu-özel iş birliği modeliyle yürütülenler dahil, beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek AR-GE, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji ve eğitim gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayisine öncelik verilecek.

Tarımda sulama sahası 1000 hektardan büyük tüm tesisler bağımsız olarak değerlendirilmek üzere müstakil proje olarak yatırım programına teklif edilecek.

Sulama, taşkın koruma, bitirilecek baraj gibi büyük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler “proje” bazında, sulama, bitirilecek gölet, taşkın koruma gibi küçük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler ise “faaliyet” bazında olmak üzere, iki fiziki hedef seti belirlenerek yatırım teklifleri oluşturulacak.

Tarım ve sulama sektöründe Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan büyük su işi projelerinden, depolaması tamamlanmış veya depolamasız su iletim tesisleri (tünel veya ana kanal), inşaatı bitmiş ya da devam eden cazibeyle sulama yapılacak projeler tamamlanacak.

Sulama yatırımlarına öncelik

Tarım ve bitkisel üretimde ise arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinde daha önce ihalesi yapılan işlerin tamamlanması ve mevzuat gereği olanlar hariç, yeni işlerin öncelikle sulama yatırımları ele alınacak.

Bitkisel üretimin artırılmasına ve tarım bilgi sistemlerinin iyileştirilmesine hizmet edecek altyapı ve araştırma projelerine öncelik verilecek.

Tarım ve hayvancılık sektöründe teklif edilecek projelerde, cari transfer niteliğindeki yeni hayvancılık işletmesi kurulmasına veya yetiştiricilere hayvan dağıtımına yönelik uygulamalar yatırım programı kapsamında değerlendirilmeyecek. Sektörde üretimin artırılmasına hizmet edecek altyapı ve araştırma projeleri hayata geçirilecek.

Su ürünleri sektörü ve kırsal kalkınma stratejisi

Tarım ve su ürünleri sektöründe balıkçı barınakları projelerinde, balıkçılık kıyı yapıları durum ve ihtiyaç analizi çalışmasında ortaya konulan ihtiyaç tespitleri ve takvimlendirme dikkate alınarak projeler öncelik sırasına konulacak ve idame yatırımları önceliklendirilecek.

Avcı ve yetiştiricilerin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üstyapısı bulunmayan veya tamamlanmamış barınaklara ilişkin etüt proje çalışmalarına öncelik verilecek. Bu çalışmaların neticesine göre balıkçı barınakları üstyapı yatırımları değerlendirilecek.

Öte yandan kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılması amacıyla kamu yatırımları ve hizmetlerinin sunumunda, köyler, ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilerek, bu yerleşimlerin altyapıları iyileştirilecek ve kaynakların etkin kullanımı sağlanacak.

Önceki yazı
Erzincan’ın az şekerli “Cimin üzümü”nün hasadına başlandı
Sonraki yazı
Tekirdağ’da demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçekleri hasat edildi

Bizi Takip Edin

E-Bülten

E-Mail Bültenimize Abone Olun Olup Bitenlerden İlk Sizi Haberdar Edelim.

Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
Menü