Künye

İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Arif Temiz / ariftemiz@harmantime.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Murat Palabıyık / harmandergi@gmail.com

Muhabir
Zeynep Berna Temiz

Görsel Yönetmen
M. Barış Batal

Reklam-Halkla ilişkiler
Berna Temiz / reklam@harmantime.com

AKADEMİK EDİTÖR
Prof. Dr. Necip Tosun/necip.tosun@ege.edu.tr
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü- İzmir

BILIMSEL YAYIN KURULU

Prof. Dr. Yaşar Akça/akca66@gmail.com
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümü, Tokat

Prof. Dr. Hamide Gübbük/gubbuk@akdeniz.edu.tr
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümü, Antalya

Prof. Dr. Hasan Baydar/hasanbaydar©sdu.edu.tr
Süleyman Demirel üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla
Bitkileri Bölümü, Isparta

Prof. Dr. Güngör Yılmaz/gungoryilmaz@gop.edu.tr
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat

Prof. Dr. Ayzin Kuden/abkuden©cu.edu.tr
Çukurova üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümü, Adana

Prof. Dr. Armağan Hayırlı/ahayırli©ataunt.edu.tr
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan
Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Anabilim Dalı, Erzurum

Doç. Dr Ümran Ertürk/umrane@uludag.edu.tr
Uludağ üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümü, Bursa

Yayın Türü: Yerel süreli
Hakemli Dergi Statüsündedir.

Bizi Takip Edin

E-Bülten

E-Mail Bültenimize Abone Olun Olup Bitenlerden İlk Sizi Haberdar Edelim.

Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
Menü