Yara International’dan Önemli Araştırma: Her beş tüketiciden üçü tükettikleri gıdaları satın alırken iklime ve çevreye olan etkilerini göz önünde bulunduruyor

Yara International ®, alanında lider uluslararası pazar araştırma şirketi IPSOS tarafından Yara adına yürütülen Avrupa’da sürdürülebilir gıda konusundaki yeni araştırmasının bulgularını yayınladı. Rapor, tüketici satın alma alışkanlıklarına ve sürdürülebilir gıda tercihlerine yönelik genel bir bakış sunuyor.

Yara Yeşil Gübreler Başkan Yardımcısı Birgitte Holter; “Yapılan araştırma, Avrupalıların tükettikleri gıdaların iklim üzerindeki etkilerini azaltmak için sürdürülebilir gıda satın alma konusunda oldukça istekli olduklarını belirtiyor. Bu, tüm gıda endüstrisi paydaşları için bir uyanış çağrısı niteliğinde.” diyor. Holter ayrıca; “Avrupalıların beşte üçü gıda satın alırken gıdaların iklime olan etkilerini önemli bir husus olarak görse de büyük bir çoğunluk sürdürülebilir seçimler yapabilmek için iklim emisyonu hakkındaki mevcut bilgileri anlamanın yeterince kolay olmadığını düşünüyor. Her dört tüketiciden üçünden fazlası, ürünün ambalajında üzerinde ürünün sahip olduğu karbon ayak izi değerini okuyabiliyor olmayı talep ediyor.” diyor.

Küresel gıda üretimi, toplam sera gazı emisyonunun dörtte birinden fazlasının kaynağını oluşturuyor. Yapılan aynı araştırma, Avrupalıların %58’inin yiyecek ve içecek satın alırken iklime olan etkisinin önemli olduğunu düşündüğünü belirtiyor. Buna ek olarak, Avrupalıların %51’i fosil yakıt kaynakları kullanılmadan üretilen gıda ürünleri için daha fazla para ödemeye razı olduklarını belirtiyor. Avrupalıların %76’sı karbon ayak izinin gıda ürününün etiketinde belirtilmesini istiyor. Tüketicilerin çoğunluğu hangi gıdanın iklim dostu olduğunu bilmenin kolay olmadığını düşünüyor.

Birgitte Holter; “Tükettiğimiz gıdaların karbondan arındırılması mümkün. Yara olarak üretimde su ve rüzgâr enerjisi kullanarak, çiftçileri ve gıda şirketlerini tükettiğimiz gıdaların iklim üzerindeki etkisini azaltma konusunda desteklemek için yenilenebilir enerji kaynaklı Yeşil Gübreler geliştiriyoruz. Ancak, bu ve bunun gibi faaliyetler gerekli politikalarla desteklenmelidir. Bu nedenle; Avrupa Sürdürülebilir Gıda Sistemi Girişimi, Gıda Endüstrisi aktörlerine yönelik, Avrupa Birliği tarafından 2023’ün sonu için hedeflenen minimum değerlerin ötesine geçilebilmesi adına sektör paydaşlarının yeşil gübreler gibi düşük karbon ayak izine sahip çözümleri tercih etmeleri için bir dizi teşvik oluşturmalıdır” ifadelerini kullanıyor.

Norveç, Porsgrunn’da Yara, yenilenebilir enerjiyle çalışan ilk üretim tesisini inşa ediyor. Burada Yara, fosil enerji kaynakları kullanılmadan üretilen Yeşil Gübreler üretecek. Üretilecek bu Yeşil Gübreler, %30’a kadar daha düşük karbon ayak izine mahsullerin yetiştirilmesine ve bu mahsullerden üretilen gıdalarda da %20’ye kadar daha az karbon ayak izine sahip gıdaların üretilmesine olanak sağlayacak. Atılan bu önemli adım; Yeşil Gübreleri, karbondan arındırılmış ve fosil enerji kaynaklarına bağımlı olmayan bir gelecek inşa etmek adına güçlü bir çözüm haline getiriyor. İlk yeşil gübrelerin 2023 yılının ikinci yarısında üretimine başlanması planlanıyor.

Güncel pazar verileri incelendiğinde, fosil enerji kaynakları kullanılmadan üretilen gıdalara yönelik pazar talebinin yüksek olduğu görülüyor. Avrupalıların yarısından fazlası (%51) çevre ve iklim dostu gıda ürünleri için daha fazla para ödeyeceklerini söylüyor. Ayrıca yine Avrupalıların büyük bir çoğunluğu (%74) gıda şirketlerinin gıda üretimlerinden kaynaklanan emisyon oranlarını azaltmak için çalışmaları gerektiğini düşünüyor.

Araştırmada öne çıkan noktalar;

  • Avrupalıların %58’i yiyecek ve içecek ürünleri satın alırken ürünlerin iklime olan etkilerinin önemli olduğunu düşünüyor.
  • Avrupalıların %69’u, daha ucuz bir seçenek yerine iklim ve çevre dostu gıda ürünlerini tercih ettiklerini belirtiyor (%26’sı hiçbir fosil enerji kaynağı kullanılmadan üretilen gıdaları tercih ederken ve %43’ü ise düşük karbon ayak izine sahip gıda ürünlerini tercih ettiklerini belirtiyor)
  • Avrupalıların %51’i, fosil yakıt kaynakları kullanılmadan üretilen gıda ürünleri için daha fazla para ödeyebileceklerini söylüyor.
  • Avrupalıların %31’i, satın alma alışkanlıkları söz konusu olduğunda şimdiden sürdürülebilir seçimler yaptıklarını belirtiyor.
  • Avrupalıların dörtte üçünden fazlası (%76) gıda ürünlerinin karbon ayak izi değerlerini ürünlerin etiketlerinde belirtilmesini istiyor.
  • Her dört Avrupalıdan yaklaşık üçü (%74) gıda şirketlerinin üretimlerinden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltmak için çalışmaları gerektiğini belirtiyor.
Önceki yazı
Tarımı bir adım daha ileriye taşımayı ilke edinmiş, yılmadan, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışan, tarıma gönül, emek veren isim; ERSU USLU
Sonraki yazı
Bayer, Tohumdan Hasada Sürdürülebilir Buğday Üretimine Destek Oluyor

Bizi Takip Edin

E-Bülten

E-Mail Bültenimize Abone Olun Olup Bitenlerden İlk Sizi Haberdar Edelim.

Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
Menü