HEXAFERM 400 bin tonluk üretim kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak

HEXAFERM Operasyonel Pazarlama ve Satış Müdürü Hüseyin Murat Öcal ile HEXAFERM’i ve organomineral gübre kullanımının önemini konuştuk.

Bitki beslenmesinde çok önemli bir yere sahip olan organomineral gübreler sürdürülebilir tarım ve sağlıklı bir gelecek için günden güne önemi artan vazgeçilmez ürünlerdir. Sadece kimyasallarla bitkileri beslemek; toprağa uzun vadede zarar vermekte, insan sağlığı ve sürdürülebilir bir gelecek içinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Bitkisel üretimde etkili, sağlıklı ve verim artırıcı gübreleme ancak organomineral gübrelerin kombinasyonu ile yapılabilir. Bu grup gübrelerin bitki tarafından alınımı daha hızlı, bitki üzerindeki etkinliği daha fazla olmaktadır. Ayrıca toprak yapısına ve doğallığına daha uygun gübrelerdir.

Organomineral gübrelerin toprakların fiziksel ve biyolojik özelliklerine yaptığı katkı bakımından önemi çok büyüktür. Organomineral gübrenin kullanımıyla birlikte toprakta organik maddenin ayrışması ile toprak çeşitli makro ve mikro besin maddeleri bakımından zenginleşir. Organomineral gübre hafif bünyeli toprakların su tutma kapasitesini artırır, erozyonu önler, ağır bünyeli toprakların ise havalanmasını ve kolay işlenmesini sağladığı gibi havalanmanın etkisi ile bitkilerin kök sistemi için iyi bir gelişme ortamı sağlar. Organomineral gübrelerin toprakta meydana getirdiği asit karakterli humusun etkisi ile toprakta bitki tarafından alınabilir bitki besin maddesi miktarını artırır.

Organomineral gübrelerin ülkemizde kullanılmasının artmasında en büyük pay HEXAFERM’e aittir. Kıraça Holding ve Hexagon Grubu ortaklığında kurulmuş, Hexagon Katı Atık’a ait bir organomineral gübre markası olan HEXAFERM, içeriğindeki organik madde ve hümik fülvik asitler ile yapısındaki bitki besin elementlerinin tamamının bitkiler tarafından kullanılmasını, toprağın yapısını iyileştirmeyi, toprağa bağlı mineralleri çözmeyi, elementel kükürt ile pH’ını dengelemeyi, iz elementler ile de kaliteli ürün gelişimini mümkün kılıyor. HEXAFERM Operasyonel Pazarlama ve Satış Müdürü Hüseyin Murat Öcal ile HEXAFERM’i ve organomineral gübre kullanımının önemini konuştuk.

 

Sayın Öcal, organomineral gübre üretimiyle çok kıymetli olan toprak ve yer altı sularının kirlenmesini engelliyorsunuz. Bize öncelikle HEXAFERM’den ve ürün portföyünüzden bahseder misiniz?   

 

HEXAFERM, 2008 senesinde Kıraça Holding ve Hexagon Grubu ortaklığında kurulmuş, Hexagon Katı Atık’a ait bir organomineral gübre markasıdır. HEXAFERM ürünlerinin içeriğinin yarısı komposttan diğer yarısı da bu kompostu zenginleştirmek için kullanılan bitki besinlerinden oluşuyor. Kompost, Hexagon Katı Atık’ın kendi toplayıp işlediği bitkisel ve hayvansal menşeli katı atıklardan elde ediliyor. Hümik-fülvik asit ve mikrobiyolojik faaliyet açısından zengin olan bu ürünler, hijyenize edilmiş, değerli organik madde içerir. Kompost ve bitki besinlerinin birleşimiyle elde edilen HEXAFERM organomineral gübrelerinin içeriğinde N, P, K’nın yanı sıra en az %20 organik madde, %7 hümik-fülvik asit, %5 elemental kükürt kaynaklı SO3 ve çinko bulunuyor.

Hayvansal ve bitkisel atık kaynaklı komposttan üretilen ilk organomineral gübre markası olan HEXAFERM; içeriğindeki organik madde ve hümik fülvik asitler ile yapısındaki bitki besin elementlerinin tamamının bitkiler tarafından kullanılmasını, toprağın yapısını iyileştirmeyi, toprağa bağlı mineralleri çözmeyi, elementel kükürt ile pH’ını dengelemeyi, iz elementler ile de kaliteli ürün gelişimini mümkün kılıyor. Organomineral ve organik olmak üzere iki çeşit ürün grubumuz bulunuyor. Organomineral gübre portföyümüzde 14 çeşit granül, 12 çeşit de pellet ürünümüz; Organik ürün portföyümüzde ise dört farklı çeşit pellet cinsi gübremiz yer alıyor.

 

Ürünleriniz çok kaliteli, bunu kullanan bazı çiftçilerden bizzat duyduk. Yalnız çiftçilerin yenilikleri kabul etmesi biraz zor. Çiftçilerin bu kaliteli ürünlerle tanışması için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?   

 

HEXAFERM; DAP, 15.15.15, 20.20.0 gibi kimyasal gübrelere kıyasla sadece %45-50 civarında kimyasal besin içerdiği halde eşit kullanımlarda, eş değer veya artan verim ve ürün kalitesi sunuyor. İçeriğindeki organik madde sayesinde de toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı üzerinde uzun dönemli fayda sağlıyor. Çiftçilerimiz tüm bu faydaları gübremizi bizzat kullanarak görüyor, deneyimliyor; dolayısıyla kendileri ikna oluyorlar ve değişiklik yapmaları çok kolay oluyor.

Bunun yanı sıra ziraat mühendisi arkadaşlarımız belli rutinlerde çiftçilerimizi yerlerinde ziyaret edip, tarla kontrolleri yapıyor, kahvehaneleri gezip orada ürünlerimizi anlatıyorlar. Kimi zaman küçük toplantılar, kimi zaman daha kapsamlı yemekli toplantılar düzenliyorlar. Çiftçilerimizi, bayilerimizi ve potansiyel müşterilerimizi İstanbul’da ağırlıyoruz ve onları Bilecik’e götürüyor; HEXAFERM organomineral gübrelerinin üretildiği tesislerimizi gezdiriyoruz. Bunun dışında Tarla Günleri düzenliyoruz, çiftçilerimizin tarlalarını drone’larla (İHA-İnsansız Hava Aracı) çekip onlara önerilerde bulunuyoruz. Çiftçilerin takip ettiği kanallara reklamlar veriyoruz, programlar hazırlatıyoruz. Hedef kitlemizin hitap ettiği dergilere-gazetelere reklamlar-ilanlar veriyoruz, haber ve röportaj çalışmaları yapıyoruz. Fuarlara katılıyoruz. Facebook ve instagram gibi sosyal medya platformlarında HEXAFERM’le ilgili görsel zenginliği bol haberlere yer veriyoruz. İki ayda bir hem dijital hem de basılı olarak hazırlayıp, 3500 adetlik bir paydaş listesine dağıttığımız HEXAFERM’DEN HABERLER adlı bir dergi çalışmamız bulunuyor. Bu dergimizde de HEXAFERM’le ilgili tüm gelişmelere, yaptığımız saha çalışmalarına, programlarımızın yayınlanacağı kanalların yayın saatlerine, sosyal medya hesaplarımıza ve sektörle ilgili genel haberlere yer veriyoruz.

 

Birçok üründe deneme sahaları kurup araştırma yaptırıyorsunuz. Hangi ürünlerde denemeler yaptınız? Sonuçları bizimle paylaşır mısınız?  

 

Kurulduğumuz 2011 senesinden beri sürekli denemeler yapmakta ve denemelere çok önem vermekteyiz. Araştırma Enstitüleri, TİGEM’ler ve Sözleşmeli Tarım yapan kurum ve kuruluşlarda deneme kurumları yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Bugüne kadar Trakya Araştırma Enstitüsünde; buğday, çeltik ve ayçiçeği ürünlerinde HEXAFERM ile diğer taban gübrelerinin karşılaştırması yapıldı. Tüm denemelerde HEXAFERM ürününden ne kadar kg/da kullanıldıysa kıyas üründen de o miktarda gübre kullanıldı. Ayçiçeğinde HEXAFERM 6.10.10 ürünümüzle 328,2kg/da tane verimi; %43,80 yağ oranı elde ederken, kıyas 20.20.0 Kompoze gübresiyle 303,4kg/da tane verimi, %43,30 yağ oranı elde edildi.

Yine Trakya Araştırma Enstitüsü’nde; buğday ürününde yaptığımız denemede HEXAFERM Süper 8.21.0 ürünümüzle 834,8kg/da verim elde ederken, kıyas DAP (18.46.0) gübresiyle 770,4 kg/da verim alındı. Çeltikte ise HEXAFERM 12.12.0 gübremizle ortalama 636,1kg/da verim sağlarken kıyas DAP (18.46.0) gübresiyle 612,1kg/da verim alındı.

Bunların yanısıra, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü’nde kurulan denemede HEXAFERM Süper 8.21.0 gübremizle 3,68 ağaç/kg verim elde edilirken, DAP (18.46.0) gübresiyle 1,85 ağaç/kg verim elde edildi.

Dört farklı TİGEM’de başlattığımız mısır, ayçiçeği, soya denemelerimiz hala devam ediyor ve çok olumlu geri dönüşler alıyoruz.

Sözleşmeli tarım yapan kurum ve kuruluşlardan örnek verecek olursak, patateste başta Fritolay olmak üzere Özgörkey, Doğa Tohumculuk, Sanpa Gıda, Fine Food vs. ürünümüzü denemiş ve memnuniyetlerinin neticesinde HEXAFERM’le üretim yapan kuruluşlarımız haline geldiler.

Fritolay’le patateste yaptığımız denemede 38,2 ton/ha verim alırken kıyas 15.15.15 gübresinden 31,8 ton/ha verim alındı.

Domateste Merko, TAT yine aynı şekilde denemeler sonucu HEXAFERM’le çalışmaya devam eden firmalardan oldu. Kayseri Şeker Fabrikaları ve Pankobirlik’lerle şeker pancarı üzerinde yapıtığımız denemeler sonucunda bu firmalar da sürekli müşterimiz haline dönüştü. Merko ile domateste yapılan denemede HEXAFERM Süper 8.21.0 11.000 kg/da verim sağlarken, kıyas 15.15.15 gübresinden 9.600 kg/da verim alındı.

Başlıca tarımsal ürünlerin yanısıra, kabak, biber, havuç, çilek, kavun, erik, salatalık, sarımsak, kiraz ve nektarin gibi tarımsal ürünlerde de denemelerimiz mevcut.

Araştırma Enstitüleri ile yaptığımız araştırma sonuçlarının detaylarına ve diğer yaptığımız denemelerin görsel içeriklerine isteyenler www.hexaferm.com web sitemizden “Denemeler” bölümünden inceleyebilirler.

 

HEXAFERM’in geleceğe yatırım yaptığını söyleyebiliriz aslında. Bu kapsamda geleceğe dair planlarınızı alabilir miyiz?  

 

HEXAFERM’in hedefi sürdürülebilir verimli tarım için bitkinin ve toprağın ihtiyaç duyduğu tüm elementleri her kullanımda sağlamak. Bu kapsamda ürünlerimizin yayılması ve arzının artmasını sağlayarak ülke topraklarımızın ıslah edilmesine ve ithalata dayalı kimyasal gübre ihtiyacımızın tamamen ortadan kalkmasını istiyoruz. Dolayısıyla tüm planlarımızı üretim gücümüzü artırmak üzerine yapıyoruz. Bugün HEXAFERM Sakarya, Pamukova’da yıllık 25 bin ton kapasiteye sahip Biosun Pamukova Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) Tesisi ve Bilecik’teki yıllık 175 bin ton kapasiteye sahip Pazaryeri Organomineral Gübre Üretim Tesisi ile toplam 200.000 tonluk üretim hacmine sahip. 2018 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan Ödemiş Tesisi’nde ise 200 bin ton organomineral gübre üretilmesi planlanıyor. Böylece, yıllık 400 bin tona ulaşacak üretim kapasitesiyle HEXAFERM’in dünyanın en büyüğü olması bekleniyor.

Önceki yazı
Ekim alanı azalmasına rağmen üretimi artan ürün: BUĞDAY
Sonraki yazı
Hektaş, üreticinin dizinin dibinde olmayı kendisine düstur edinmiş bir tarım şirketidir

Bizi Takip Edin

E-Bülten

E-Mail Bültenimize Abone Olun Olup Bitenlerden İlk Sizi Haberdar Edelim.

Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
Menü